●✖●بــغـــض شِــیــشه ایــی●✖●

همیشه با ڪسی.... درد دل ڪنید ڪه ... دو چیز داشته باشــــد... یڪی “درد” ... دیــــــگری “دل” ... غیر از این باشــــد ... می خندد به تــــو

WELCOME

 

 

[ شنبه 17 تير 1396برچسب:, ] [ 20:39 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !

 • ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ بي اعتنا به احوال هم در گذريم

[ پنج شنبه 30 فروردين 1397برچسب:, ] [ 19:28 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

اگر بزرگ نمیشدم

 • من اگربزرگ نمیشدم،
مادربزرگم درایوان خانه بازمیخندید...
اگرمن بزرگ نمیشدم،
پدربزرگم هنوز زنده بود

من اگربزرگ نمیشدم،
مادربزرگم درایوان خانه بازمیخندید...
اگرمن بزرگ نمیشدم،
پدربزرگم هنوز زنده بود..
اگرمن بزرگ نمیشدم،
تنهایی معنایش،
همان تنهایی دراتاقم بود..
اگرمن بزرگ نمیشدم،
غروب جمعه دلگیرنبود...
چقدرگران تمام شد بزرگ،
شدن من....

[ سه شنبه 22 اسفند 1396برچسب:, ] [ 20:47 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

امتحان سختی نیست‌

 • امتحان سختی نیست‌..امتحان سختی نبود!
حس میکنم همین چند روز پیش بود...
که چنین پرسش ها را پاسخ داده

امتحان سختی نیست‌..امتحان سختی نبود!
حس میکنم همین چند روز پیش بود...
که چنین پرسش ها را پاسخ داده بودم!
سوال هایی با آشنا ترین سبک ها...
انگار یک بار این امتحان را داده بودم!
امتحانی که جواب پرسش هایش را هر چه که میگذرد‌..
بیشتر به یاد می آورم..پرسش هایی که بیشتر شبیه همین امروز بودند...و پاسخ هایشان چیزی شبیه جواب های فردا به من است....با نتایج همیشه دست نخورده!
نتایجی که همیشه یک کلمه جواب دارد!
و یک دنیا اعتراض!
اما انگار باز هم من همان نمره دیروز را گرفتم!

[ سه شنبه 22 اسفند 1396برچسب:, ] [ 20:45 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

گدا

اگه گدا دیدی هیچ وقت

 

تو دلت نگو راست میگه یا دروغ؟

 

بدم یا ندم؟ادم خوبیه یابدیه؟

 

چشماتو ببند و کمکش کن...

 

تاوقتی رفتی پیش خدا

 

خدا هم ازت چیزی نبرسه
[ پنج شنبه 3 اسفند 1396برچسب:, ] [ 11:49 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

ما هر کسی را طوری می کشیم؛

 • https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201516297412571558751462202032.1703.jpg

 

ما هر کسی را طوری می کشیم؛
بعضی از آن ها را با گلوله
بعضی از آن ها را با حرف
و بعضی ها را با کارهایی که کرده ایم
و بعضی ها را با کارهایی که تا به امروز برای آن ها نکرده ایم .. !


✴داستایوفسکی ✴
[ پنج شنبه 3 اسفند 1396برچسب:, ] [ 11:47 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

بارالها

 • بارالها ؛
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم 
نکند فرق به حالم 
چه برانی 
چه بخوانی 
چه به اوجم بر

بارالها ؛
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم
چه برانی
چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی .....

نه من آنم که زه فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد ،نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه نیست

[ سه شنبه 28 آذر 1396برچسب:, ] [ 15:11 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

بگذار بسوزیم

 • (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh) (geryeh)
[ سه شنبه 28 آذر 1396برچسب:, ] [ 14:58 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

زندگی مانند...

 • زندگی مانند: ....
[ دو شنبه 27 آذر 1396برچسب:, ] [ 14:19 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

/

 • هـــــــــوفـــــــــــ (boghz) 

خـــــُــــــدٰایــــــــــٰا تــــــُــــــ رو خـــــُـــــــدٰ
[ پنج شنبه 23 آذر 1396برچسب:, ] [ 14:14 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

اوج نامردی

 • #حٰــــٰرٰفــٰــٰیٰ نٰیٰٰســـٰـــــت #فٰقــــٰطٰ مٰیٰٰنٰوٰیٰســـمٰ #رٰفٰــتٰ آٰنٰ اٰحٰسٰاسٰــــیٰ #ک
[ سه شنبه 14 آذر 1396برچسب:, ] [ 15:24 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

دفتر خاطرات من

 • دلم

پر از

حرف هایی ست ڪہ

هیچڪس

حاضر بہ گوش دادنش نیست
‎‎‌‎
جز دفتر خاطراتم :)

دلم

پر از

حرف هایی ست ڪہ

هیچڪس

حاضر بہ گوش دادنش نیست
‎‎‌‎
جز دفتر خاطراتم :)

[ دو شنبه 13 آذر 1396برچسب:, ] [ 13:16 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

خداوندا تو میدانی.

خداوندا تو میدانی........................
منم ، دلتنگ دلتنگم................. منم ، یک شعر بیرنگم...............
منم ، دل رفتـه از چنگم........... منم ، یک دل که از سنگم............ منم ، آواز طولانی..........
منم ، شبهای بارانی............ منم ، انسانیم فانی...........
خداوندا تو میدانی ........... منم ، در متن یک دردم........... منم ، برگم ، ولی زردم منم ، هستم ، ولی سردم
منم ، مُرده م ، منم مُرده م منم ، یک بغض پر باران منم ، غمهای بی سامان
منم ، هستم دراین زندان
منم ، زخمهای بی درمان،
منم ، دارم تب و تابی
ز تنهائی ، ز بیتابی،ز درد بی درمانی ...

[ دو شنبه 13 آذر 1396برچسب:, ] [ 13:7 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

دوست دارم بایکی سکوت کنم

 • کاش می شد
حال خوب را
لبخند زیبا را
بعضی دوست داشتن ها را، خشک کرد!
لای کتاب گذاشت
و نگه شان داش
[ دو شنبه 13 آذر 1396برچسب:, ] [ 13:1 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

.......

 • ......
[ دو شنبه 13 آذر 1396برچسب:, ] [ 12:59 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

₩÷££=

 • ..... ₩÷££=
[ جمعه 10 آذر 1396برچسب:, ] [ 12:16 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

آرامــش

 • شاید برایت عجیب باشد اینهمه آرامشم 
خودمانی بگویم... 
به آخر که برسی،فقط نگاه میکنی.

شاید برایت عجیب باشد اینهمه آرامشم
خودمانی بگویم...
به آخر که برسی،فقط نگاه میکنی.

[ جمعه 10 آذر 1396برچسب:, ] [ 11:35 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

اعتماد

 • روباه به گرگــ گفتـ:
زندگيــ بهم ياد بـــده
گرگــ گفتـــ:
بپر پايينــ
روباه:اخـــه پامــ ميشكنــ

روباه به گرگــ گفتـ:
زندگيــ بهم ياد بـــده
گرگــ گفتـــ:
بپر پايينــ
روباه:اخـــه پامــ ميشكنــه
گرگــ:نترســ من ميگيرمتـ
روباه پريـــد پاشــ شكستــ
گرگــ گفتـــ:
درســ اولـ،اعتماد يعنيــ مرگـ

[ جمعه 10 آذر 1396برچسب:, ] [ 11:25 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

بی معرفت نشدمــــــــــ

 • بی معرفت نشدمــــــــــ
خیلی شکوندین دلمو خیلیـــــــــ 
سکوت کردمـــــ
حالا رفتم اشکال نداره بگی
[ جمعه 10 آذر 1396برچسب:, ] [ 11:19 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

نازکند...

 • #شین-ح
[ پنج شنبه 9 آذر 1396برچسب:, ] [ 11:58 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

بعدِ هزارمین باری که نتونستی

 • بعدِ هزارمین باری که نتونستی 
یه روز
یه روزِ عادی مثل بقیه روزا بی هیچ اتفاق خاص و بی حضور
هیچ تا

بعدِ هزارمین باری که نتونستی
یه روز
یه روزِ عادی مثل بقیه روزا بی هیچ اتفاق خاص و بی حضور
هیچ تازه واردی تو زندگیت، یه آن بی مقدمه میری سراغ یه فولدر
قدیمی و بی معطلی اون رو پاک می کنی اون لحظه نه قدرتمندی ٬
نه فراموش کردی ٬ نه لج کردی ؛ فقط به منطقی ترین حالت ممکن
پذیرفتی که یه خاطره هایی در عین عزیز بودن
از یه جایی به بعد دیگه بی فایده ان ...
بی فایده ...

[ دو شنبه 15 آبان 1396برچسب:, ] [ 11:19 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

نردبان دلم شکسته است

[ دو شنبه 15 آبان 1396برچسب:, ] [ 11:15 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

همه چیز از فکر آغاز می شود

 • ➕همه چیز از فکر آغاز می شود
فکر ما تبدیل به احساس می شود
و احساس در ما موجب بروز یک رفتار می شود

➕همه چیز از فکر آغاز می شود
فکر ما تبدیل به احساس می شود
و احساس در ما موجب بروز یک رفتار می شود
و این رفتار ما پس از مدت ها عادت و سپس تبدیل به شخصیت ما میشود

[ چهار شنبه 10 آبان 1396برچسب:, ] [ 15:5 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

زمان کوتاه

➕کینه و دشمنی ها را
کنار بگذاریم

روزی می آید که
دلمان برای زمانهای
کنار هم بودن تنگ میشود

زندگی ناجوانمردانه کوتاه است

[ چهار شنبه 10 آبان 1396برچسب:, ] [ 15:5 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]

::::..:::...

 • ::::..:::...
[ چهار شنبه 10 آبان 1396برچسب:, ] [ 14:59 ] [ ✿MARJAN✿ ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد